Disclaimer

Tot standkoming

De informatie op www.jonkman-transporten.com komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Jonkman Transporten. De uitvoering van en het onderhoud aan www.jonkman-transporten.com wordt gedaan door Jonkman TransportenJonkman Transporten besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.jonkman-transporten.com

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Jonkman Transporten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.jonkman-transporten.com

Links

Het is mogelijk dat via de internetsite van www.jonkman-transporten.com toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Jonkman Transporten kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.jonkman-transporten.com, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Jonkman Transporten, haar klanten of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jonkman Transporten, haar klanten of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.